Raport 68/2012
Emisja i przydział obligacji serii M
Raport 67/2012
Wypłata odsetek oraz wykup obligacji serii B
Raport 66/2012
Przydział obligacji serii J
Raport 65/2012
Emisja i przydział obligacji serii K
Raport 64/2012
Sprzedaż wybranego portfela pożyczek
Raport 63/2012
Wartość udzielonych pożyczek w listopadzie 2012 r.
Raport 62/2012
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Raport 61/2012
Emisja obligacji serii J
Raport 60/2012
Wypłata odsetek oraz wykup obligacji serii A
Raport 59/2012
Odwołanie prognoz finansowych na lata 2012-2013
Raport 58/2012
Skonsolidowany i jednostkowy raport za III kwartał 2012 roku
Raport 57/2012
Rekordowa wartość udzielonych pożyczek w październiku 2012 r.
Raport 56/2012
Emisja i przydział obligacji serii I
Raport 55/2012
Wypłata odsetek z obligacji serii A, B, C, D oraz E
Raport 54/2012
Przydział obligacji serii G
Raport 53/2012
Podpisanie znaczącej umowy z Money House Sp. z o.o.
Raport 52/2012
Podpisanie znaczącej umowy z Domem Finansowym QS Sp. z o.o.
Raport 51/2012
Wartość udzielonych pożyczek w sierpniu 2012 r.
Raport 50/2012
Podpisanie znaczącej umowy z Kredytum.pl S.A.
Raport 49/2012
Podpisanie znaczącej umowy z Fines Sp. z o.o.
Raport 48/2012
Emisja obligacji serii G
Raport 47/2012
Skonsolidowany i jednostkowy raport za II kwartał 2012 roku
Raport 46/2012
Skonsolidowany i jednostkowy raport za II kwartał 2012 roku
Raport 45/2012
Osiągnięcie rekordowego poziomu wartości udzielonych pożyczek w lipcu 2012 r.
Raport 44/2012
Podpisanie umowy z Pro Collect Sp. z o.o. należącą do Grupy Ultimo
Raport 43/2012
Przydział obligacji serii E
Raport 42/2012
Zamiana akcji imiennych serii B na akcje na okaziciela
Raport 41/2012
Zmiana formy prawnej spółki zależnej SMS Kredyt Holding S.A.
Raport 40/2012
Emisja obligacji serii E
Raport 39/2012
płata odsetek z obligacji serii A, B i C
Raport 38/2012
Osiągnięcie rekordowego poziomu wartości udzielonych pożyczek w czerwcu 2012 r.
Raport 37/2012
Wyrażenie zgody na zawarcie umowy objęcia obligacji z członkami Rady Nadzorczej Spółki
Raport 36/2012
Treść zatwierdzonych zmian w statucie Spółki zgodnie Uchwałami ZWZA z dnia 29.06.2012 r.
Raport 35/2012
Treść uchwał podjętych na ZWZA SMS Kredyt Holding S.A. 29 czerwca 2012 r.
Raport 34/2012
Aktualizacja oświadczenia dotyczącego "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect"
Raport 33/2012
Podpisanie aneksu do umowy kredytowej
Raport 32/2012
Przydział obligacji serii D
Raport 31/2012
Emisja obligacji serii D
Raport 30/2012
Nowe prognozy SMS Kredyt Holding S.A.
Raport 29/2012
Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za rok 2011
Raport 28/2012
Osiągnięcie rekordowego poziomu wartości udzielonych pożyczek w maju 2012 r.
Raport 27/2012
Treść proponowanych zmian w statucie Spółki zgodnie projektami uchwał na ZWZA planowanego na dzień 29.06.2012 r.
Raport 26/2012
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2012 roku - Korekta raportu 25/2012
Raport 25/2012
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2012 roku
Raport 24/2012
Skonsolidowany i jednostkowy raport za I kwartał 2012 roku
Raport 23/2012
Podpisanie listu intencyjnego z Arteria Retail S.A. ws. uruchomienia sprzedaży produktów spółki zależnej SMS Invest Sp. z o.o. Z
Raport 22/2012
Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2012 roku
Raport 21/2012
Zmiana struktury udziałowców w spółce zależnej SMS Kredyt Sp. z o.o. - objęcie udziałów przez FinCera TFI S.A. oraz spółkę zależ
Raport 20/2012
Podpisanie umowy z Doradcy24 S.A.
Raport 19/2012
Zakup spółki cypryjskiej Eroniada Limited
Raport 18/2012
Zmiana prognoz finansowych
Raport 17/2012
Podpisanie umowy z FinCrea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Raport 16/2012
Założenie Spółki Zakupy Ratalne
Raport 15/2012
Wypłata odsetek z obligacji serii A i B
Raport 14/2012
Podwyższenie prognoz finansowych SMS Kredyt Holding S.A.
Raport 13/2012
Pozyskanie finansowania przez Spółkę zależną PROFESKASA S.A.
Raport 12/2012
Przydział obligacji serii C
Raport 11/2012
Emisja obligacji serii C.
Raport 10/2012
Rozpoczęcie współpracy z Domem Finansowym QS Sp. z o.o.
Raport 9/2012
Podpisanie umowy inwestycyjnej z InPost Finanse Sp. z o.o.
Raport 8/2012
Nabycie 100% akcji spółki ProfesKasa S.A.
Raport 7/2012
Wejście na rynek mikropłatności z udziałem InPost Finanse Sp. z o.o.
Raport 6/2012
Podpisanie znaczącej umowy z InPost Finanse Sp. z o.o. przez spółkę zależną.
Raport 5/2012
Utworzenie spółki zależnej SMS Invest Sp. z o.o.
Raport 4/2012
Powołanie Członka Zarządu SMS Kredyt Holding S.A.
Raport 3/2012
Skonsolidowany i jednostkowy raport za IV kwartał 2011 roku.
Raport 2/2012
Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2012.
Raport 1/2012
Rozpoczęcie sprzedaży w sieci General Finance Sp. z o.o.