Powrót Powrót
Wyrażenie zgody na zawarcie umowy objęcia obligacji z członkami Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się 29 czerwca 2012 r. (dalej: "ZWZA"), Uchwałą nr 18 wyraziło zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy przydziału rocznych obligacji serii D kuponowych, niezabezpieczonych w liczbie 1.100 sztuk o łącznej wartości 1.100.000 PLN.

Uchwała nr 18 uprawomocniła tym samym przydział obligacji serii D o którym Spółka informowała raportem bieżącym 32/2012, zgodnie którym obligacje w kwocie 1.000.000 (milion) PLN objął p. Tadeusz Uchmanowicz, p. Jakub Urbański natomiast objął obligacje w kwocie 100.000 (sto tysięcy) PLN. Obaj inwestorzy pełnią funkcję Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu