Powrót Powrót
Podpisanie umowy z Doradcy24 S.A.

Zarząd Spółki informuje, iż z dniem 23 kwietnia 2012 roku spółka zależna SMS Kredyt Sp. z o.o. zawarła z spółką Doradcy24 S.A. umowę agencyjną w zakresie dystrybucji pożyczek gotówkowych. Na mocy podpisanej umowy, poprzez sieć sprzedaży Doradcy24, zostanie rozpoczęta dystrybucja pożyczek gotówkowych SMS Kredyt Sp. z o.o. Pożyczki oferowane będą pod nową marką Chwilówki D24.

Jednym z elementów strategii rozwoju SMS Kredyt Sp. z o.o. jest dostarczanie sieciom dystrybucji produktów finansowych i umożliwienie ich sprzedaży pod markami własnymi tychże sieci. Rozpoczęcie współpracy z spółką Doradcy24 S.A. jest potwierdzeniem realizacji tych planów.

Podstawa Prawna: §3 ust. 2 pkt 2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu