Powrót Powrót
Powołanie Członka Zarządu SMS Kredyt Holding S.A.

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. (Emitent) informuje, iż dnia 17 lutego 2012 roku, Rada Nadzorcza powołała p. Tomasza Bałandziuka na Członka Zarządu Emitenta.
Pan Tomasz Bałandziuk pełni funkcję Dyrektora Finansowego Grupy SMS Kredyt Holding S.A. Biegły rewident od 2011 roku. W latach 2005-2011 pełnił funkcję Kierownika Projektów w KPMG Audyt Sp. z o.o. (odpowiedzialny między innymi za badanie sprawozdań finansowych spółek notowanych na GPW oraz za wdrażanie i ocenę systemów kontroli wewnętrznej). Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu