Powrót Powrót
Podpisanie listu intencyjnego z Arteria Retail S.A. ws. uruchomienia sprzedaży produktów spółki zależnej SMS Invest Sp. z o.o. Z

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Emitent") informuje, iż dnia 9 maja 2012 roku podpisano list intencyjny z Arteria Retail S.A. dotyczący uruchomienia sprzedaży produktów spółki zależnej Emitenta SMS Invest Sp. z o.o. Zakupy Ratalne S.K.A. za pośrednictwem Arteria Retail. O powołaniu spółki SMS Invest Sp. z o.o. Zakupy Ratalne S.K.A., informowano w raporcie bieżącym nr 16/2012. Podpisany list intencyjny jest elementem realizacji planu zakładającego uruchomienie działalności operacyjnej SMS Invest Sp. z o.o. Zakupy Ratalne S.K.A. do końca drugiego kwartału 2012 r. Zgodnie z postanowieniami listu intencyjnego sprzedaż ratalna będzie finansowana ze środków własnych Grupy SMS.

Arteria Retail S.A. działa w ramach grupy kapitałowej Arteria S.A. i funkcjonuje na rynku od 2008 roku. Spółka jest dystrybutorem produktów i usług z zakresu telekomunikacji, dostępu do Internetu oraz telewizji cyfrowej. Wśród dostawców ofert spółki znajdują się takie podmioty jak ITI Neovision - właściciel platformy n, P4 - właściciel marki Play oraz PTC - właściciel marki Heyah. Arteria Retail S.A. prowadzi sprzedaż w kanale nowoczesnym, w skład sieci dystrybucyjnej spółki wchodzą punkty obsługi sprzedaży umiejscowione na terenie wielkopowierzchniowych placówek handlowych takich jak Media Markt czy Saturn.

Jednym z elementów strategii rozwoju Grupy SMS jest dywersyfikacja oferowanych produktów oraz rozwój sieci dystrybucji. Powołanie spółki SMS Invest Sp. z o.o. Zakupy Ratalne S.K.A. i podpisanie listu intencyjnego z Arteria Retail S.A. stanowi potwierdzenie realizacji planowanego rozwoju.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu