Powrót Powrót
Wartość udzielonych pożyczek w sierpniu 2012 r.

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Emitent") informuje, iż spółka zależna SMS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt S.K.A. (dawniej: SMS Kredyt Sp. z o.o.) ("SMS Kredyt") w sierpniu 2012 r. utrzymała rekordową wartość udzielonych pożyczek na łączną kwotę przekraczającą 2,8 mln PLN. Sprzedaż względem lipca 2012 roku nie uległa istotnej zmianie.

W opinii Zarządu utrzymanie poziomu sprzedaży w sierpniu, który z obserwacji Emitenta jest trudnym miesiącem dla dystrybucji produktów finansowych, jest bardzo dobrym wynikiem. Ponadto w porównaniu do sierpnia 2011 r. wzrost sprzedaży wyniósł 86%.

Zarząd Emitenta spodziewa się dalszych wzrostów sprzedaży w najbliższych miesiącach, co jest efektem realizacji przyjętej strategii dywersyfikacji oferty produktowej oraz rozwoju sieci dystrybucji, zakładającej zwiększenie liczby punktów sprzedaży poprzez nawiązywanie współpracy z nowymi kontrahentami. W opinii Zarządu, na znaczne zwiększenie sprzedaży wpłynie podpisana umowa z Grupą Ultimo, o której Emitent poinformował raportem bieżącym nr 44/2012 oraz umowa z Fines Sp. z o.o., i Kredytum S.A., która umożliwia sprzedaż pożyczek od 3 do 10 tys. PLN.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu