Raport 11/2024
27.05.2024
Zmiana WEO obligacji serii AO
Raport 09/2024
06.05.2024
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
Raport 25/2023
10.08.2023
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
Raport 16/2023
30.05.2023
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Raport 4/2024
20.03.2024
Powołanie prokurenta samoistnego w Spółce
Raport 08/2024
25.04.2024
Powołanie prezesa zarządu na nową kadencję
Raport 07/2024
19.04.2024
Zakres przestrzeganych Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect
Raport 06/2024
15.04.2024
Zakres przestrzeganych Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect
Raport 3/2024
11.01.2024
Terminy przekazywania raportów okresowych przez Emitenta w 2024 roku
Raport 2 /2024
09.01.2024
Powołanie członka Rady Nadzorczej
Raport 1/2024
04.01.2024
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
Raport 36/2023
22.12.2023
Informacja o incydentalnym naruszeniu DP
Raport 35/2023
22.12.2023
Korekta raportu o zakończeniu subskrypcji akcji serii F