Powrót Powrót
Wejście na rynek mikropłatności z udziałem InPost Finanse Sp. z o.o.

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. (Emitent) informuje, iż zakończono rozmowy prowadzone z InPost Finanse Sp. z o.o. należącą do grupy Integer.pl, których efektem było ustalenie wspólnych działań strategicznych planowanych na najbliższe miesiące, a dotyczących wspólnego wejścia na rynek mikropłatności. Zgodnie z ustaleniami Emitent wraz z InPost Finanse Sp. z o.o. utworzą spółkę ProfesKasa S.A., której celem będzie zrzeszanie pod własną marką punktów mikropłatności. Termin rozpoczęcia działalności operacyjnej przez ProfesKasa S.A. ustalono na kwiecień 2012 roku. Dzięki współpracy z Inpost Finanse Sp. z o.o. ProfesKasa S.A. będzie dysponować do końca września 2012 siecią zrzeszająca około 500 punktów, a docelowo sieć w 2013 roku ma tworzyć 1.000 punktów.

SMS Kredyt Holding S.A. będzie posiadał w ProfesKasa S.A. 50% akcji, InPost Finanse Sp. z o.o. zaś 25%. Pozostałe akcje ProfesKasa zostaną objęte przez inwestorów w planowanej ofercie prywatnej, która rozpocznie się w najbliższym czasie. Po zamknięciu oferty prywatnej, w której spółka zamierza pozyskać do 2,5 mln PLN, Zarząd ProfesKasa będzie ubiegać się o dopuszczenie akcji do obrotu na NewConnect. Autoryzowanym Doradcą Spółki będzie PROFESCAPITAL Sp. z o.o.

Spółka ProfesKasa S.A. będzie działać na rynku mikropłatności, na którym funkcjonuje blisko 15.000 punktów, przyjmujących wpłaty gotówkowe o łącznej wartości blisko 60 mld PLN rocznie. Wartość całego rynku płatności masowych z tytułu pobieranych prowizji szacuje się na 1,2 mld PLN. Dodatkowo powołanie ProfesKasa S.A. pozwoli na rozszerzenie sieci dystrybucji produktów spółki SMS Kredyt Sp. z o.o.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu