Powrót Powrót
Osiągnięcie rekordowego poziomu wartości udzielonych pożyczek w lipcu 2012 r.

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Emitent") informuje, iż spółka zależna SMS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt Spółka Komandytowo-Akcyjna (dawniej: SMS Kredyt Sp. z o.o.) (dalej: SMS Kredyt) odnotowała rekordową wartość udzielonych pożyczek w lipcu 2012 r.,sprzedając pożyczki za łączną kwotę 2,83 mln PLN. Kwota ta przewyższa dotychczasowy najwyższy poziom sprzedaży osiągnięty w czerwcu 2012 r., o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 38/2012.

W porównaniu do czerwca 2012 r. wzrost sprzedaży wynosi 25,8%, natomiast w stosunku do analogicznego okresu w 2011 r. wartość udzielonych pożyczek wzrosła aż o 194,8%.

Zarząd Emitenta spodziewa się dalszych wzrostów sprzedaży w najbliższych miesiącach, co jest efektem realizacji przyjętej strategii dywersyfikacji oferty produktowej oraz rozwoju sieci dystrybucji, zakładającej zwiększenie liczby punktów sprzedaży poprzez nawiązywanie współpracy z nowymi kontrahentami. Dodatkowo Zarząd zakłada, iż na znaczne zwiększenie sprzedaży wpłynie podpisana umowa z Grupą Ultimo, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 44/2012.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu