Powrót Powrót
Podwyższenie prognoz finansowych SMS Kredyt Holding S.A.

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A., w związku z zamknięciem oferty prywatnej akcji serii D spółki zależnej Profeskasa S.A., dokonał podwyższenia prognoz skonsolidowanych wyników finansowych na lata 2012 - 2013, przedstawionych w raporcie EBI 21/2011. Skorygowane prognozy stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 15 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu