Powrót Powrót
Skonsolidowany i jednostkowy raport za II kwartał 2012 roku

Zarząd SMS Kredyt Holding SA przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport za II kwartał 2012 roku.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu