Powrót Powrót
Rozpoczęcie sprzedaży w sieci General Finance Sp. z o.o.

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż z dniem 12 stycznia Spółka zależna SMS Kredyt Sp. z o.o. rozpoczęła sprzedaż swoich produktów w sieci General Finance Sp. z o.o. General Finance jest jednym z najbardziej dynamicznych brokerów w Polsce pod względem rozwoju tradycyjnej agencyjnej sieci sprzedaży. Dotychczas otworzył ponad 760 placówek agencyjnych na terenie kraju. SMS Kredyt Sp. z o.o. oraz General Finance Sp. z o.o. wspólnie wprowadzają na rynek produkt pod nową marką. Produkt będzie oferowany wyłącznie za pośrednictwem sieci General Finance Sp. z o.o.

Jednym z elementów strategii rozwoju SMS Kredyt Sp. z o.o. jest dostarczanie sieciom dystrybucji produktów finansowych i umożliwienie ich sprzedaży pod markami własnymi tychże sieci. Rozpoczęcie współpracy z General Finance Sp. z o.o. jest potwierdzeniem realizacji tych planów.

Podstawa Prawna: §3 ust. 2 pkt 2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu