Powrót Powrót
Wartość udzielonych pożyczek w listopadzie 2012 r.

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Emitent") informuje, iż spółka zależna SMS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt S.K.A. (dawniej: SMS Kredyt Sp. z o.o.) ("SMS Kredyt") w listopadzie 2012 r. utrzymała poziom wartości udzielonych pożyczek na łączną kwotę 3,3 mln PLN. Sprzedaż względem rekordowej wartości sprzedaży z października 2012 roku (raport nr 57/2012) nie uległa istotnej zmianie.

W opinii Zarządu, mając na uwadze niekorzystny wpływ mediów na wizerunek firm pożyczkowych, utrzymanie poziomu sprzedaży z października jest bardzo dobrym wynikiem. W porównaniu do listopada 2011 r. wzrost sprzedaży ukształtował się na poziomie 110%.

Zarząd Emitenta spodziewa się dalszych wzrostów sprzedaży w najbliższych miesiącach, co jest efektem realizacji przyjętej strategii dywersyfikacji oferty produktowej oraz rozwoju sieci dystrybucji, zakładającej zwiększenie liczby punktów sprzedaży poprzez nawiązywanie współpracy z nowymi kontrahentami. W opinii Zarządu, na znaczne zwiększenie sprzedaży wpłynie podpisana umowa z Grupą Ultimo, o której Emitent poinformował raportem bieżącym nr 44/2012 oraz umowa z Fines S.A. i Kredytum.pl S.A., która umożliwia sprzedaż pożyczek od 3 tys. PLN do 10 tys. PLN.

Ponadto Zarząd informuje, iż począwszy od grudnia br. będzie przekazywać co miesiąc informacje dotyczące wartości udzielonych pożyczek w danym miesiącu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu