Powrót Powrót
Podpisanie umowy z FinCrea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 10 kwietnia 2012 r. Spółka podpisała umowę z FinCrea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na utworzenie i zarządzanie Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych (dalej "Fundusz").

Podpisanie umowy oraz utworzenie Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych wpisuje się w realizację długoterminowej strategii rozwoju i jest kolejnym etapem optymalizacji struktury grupy SMS Kredyt. Grupa SMS Kredyt planuje do końca II kwartał 2012 r. przekształcić spółkę SMS Kredyt sp. z o.o. w spółkę komandytowo akcyjną i wnieść ją razem z nowo założoną spółką SMS Invest sp. z o.o. Zakupy Ratalne S.K.A. do Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych. Zamiarem Spółki jest również powołanie podmiotu zagranicznego z siedzibą na Cyprze.

Podmiotem dominującym Grupy SMS Kredyt jest SMS Kredyt Holding S.A., który będzie właścicielem 100% udziałów w spółce zagranicznej z siedziba na Cyprze, 100% udziałów w spółce SMS Kredyt Invest Sp. z o.o., ponad 50% akcji spółki Profeskasa S.A. oraz pierwszej emisji certyfikatów Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych. Jednocześnie spółka zagraniczna z siedziba na Cyprze będzie właścicielem kolejnych emisji certyfikatów Funduszu. Fundusz następnie będzie posiadał większościowy pakiet akcji spółek komandytowo akcyjnych: Zakupy Ratalne oraz SMS Kredyt. Komplementariuszem w spółkach komandytowo akcyjnych będzie SMS Invest Sp. z o.o. W załączeniu Spółka przekazuje schemat docelowej struktury kapitałowej.

Podstawa prawna: §3 ust.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu".

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu