Raport 33/2023
10.11.2023
Zawarcie aneksu do umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
Raport 32/2023
30.10.2023
Zarejestrowanie zmian statutu
Raport 31/2023
30.10.2023
Zarejestrowanie zmian statutu
Raport 30/2023
06.10.2023
Oświadczenie o dookreśleniu kapitału zakładowego
Raport 29/2023
19.09.2023
Zawarcie umowy objęcia akcji oraz zakończenie subskrypcji akcji serii J
Raport 28/2023
11.09.2023
Zawarcie umowy na badanie sprawozdania finansowego
Raport 27/2023
11.09.2023
Zmiana Statutu Femion Technology S.A. dokonana przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
Raport 26/2023
11.09.2023
Treść uchwał powziętych w trakcie obrad NWZA Femion Technology S.A.
Raport 23/2023
03.08.2023
Odwołanie prokury w spółce
Raport 22/2023
01.08.2023
Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego
Raport 21/2023
17.07.2023
Zakończenie emisji akcji i dookreślenie wysokości kapitału zakładowego
Raport 20/2023
10.07.2023
Zawarcie umowy objęcia akcji oraz zakończenie subskrypcji akcji
Raport 19/2023
26.06.2023
Treść uchwał powziętych w trakcie obrad ZWZ Femion Technology S.A
Raport 18/2023
26.06.2023
Podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego i zmiany statutu
Raport 17/23
30.05.2023
Zmiana WEO obligacji serii AO
Raport 15/2023
23.05.2023
Zarejestrowanie zmian statutu
Raport 14/2023
23.05.2023
Zarejestrowanie zmian statutu
Raport 13/2023
18.05.2023
Zawarcie umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
Raport 11/2023
05.04.2023
Zakończenie emisji akcji i dookreślenie wysokości kapitału zakładowego
Raport 10/2023
31.03.2023
Zawarcie umowy objęcia akcji oraz zakończenie subskrypcji
Raport 9/2023
22.03.2023
Podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego i zmiany statutu
Raport 7/2023
10.03.2023
Powołanie członków Rady Nadzorczej
Raport 6/2023
10.03.2023
Treść uchwał powziętych w trakcie obrad NWZA Femion Technology S.A.
Raport 4/2023
10.02.2023
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
Raport 5/2023
09.03.2023
Złożenie rezygnacji przez członków Rady Nadzorczej
Raport 3/2023
07.02.2023
Oświadczenie dookreśleniu wysokości objętego kapitału zakładowego
Raport nr 2/2023
01.02.2023
Zawarcie umowy objęcia akcji oraz zakończenie subskrypcji
Raport nr 1/2023
23.01.2023
Terminy przekazywania raportów okresowych przez Emitenta w 2023 roku.