Powrót Powrót
Rekordowa wartość udzielonych pożyczek w październiku 2012 r.

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Emitent") informuje, iż spółka zależna SMS Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt S.K.A. (dawniej: SMS Kredyt sp. z o.o.) ("SMS Kredyt") w październiku 2012 r. udzieliła pożyczek na łączną kwotę 3,40 mln PLN.

Październik 2012 roku jest dla SMS Kredyt kolejnym miesiącem wzrostu wartości udzielonych pożyczek. Spółka po raz pierwszy w swojej historii udzieliła pożyczek na rekordową kwotę 3,4 mln PLN. Rekordowy poziom sprzedaży jest wyższy od dotychczasowej najwyższej wartości udzielonych pożyczek o około 20%.

Dynamika wzrostu udzielonych pożyczek jest rezultatem strategii dywersyfikacji oferty produktowej oraz rozwoju sieci dystrybucji. W ostatnim okresie podpisano umowę z Grupą Ultimo (44/2012) oraz wdrożono nowe produkty, tj. pożyczki w kwocie od 3 tys. PLN do 7 tys. PLN do sieci Fines S.A., Kredytum.pl S.A. oraz Domu Finansowego QS sp. z o.o., a także Money House sp. z o.o. (odpowiednio raporty bieżące: 49/2012, 50/2012, 52/2012, 53/2012). Zarząd Emitenta spodziewa się dalszych wzrostów wartości udzielanych pożyczek.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu