Powrót Powrót
Rozpoczęcie współpracy z Domem Finansowym QS Sp. z o.o.

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. informuje, iż dnia 22 marca 2012 roku spółka zależna SMS Kredyt Sp. z o.o. podpisała umowę agencyjną z Domem Finansowym QS Sp. z o.o. Spółka Dom Finansowy QS współpracuje z 1.200 agentami działającymi w sektorze bankowym i pozabankowym, którzy będą sprzedawać produkty SMS Kredyt Sp. z o.o. pod marką własną. Produkt będzie oferowany wyłącznie za pośrednictwem Domu Finansowego QS Sp. z o.o. Jednym z elementów strategii rozwoju SMS Kredyt Sp. z o.o. jest dostarczanie sieciom dystrybucji produktów finansowych i umożliwienie ich sprzedaży pod markami własnymi tychże sieci. Rozpoczęcie współpracy z Domem Finansowym QS Sp. z o.o. jest potwierdzeniem realizacji tych planów.

Podstawa Prawna: §3 ust. 2 pkt 2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu