Raport 4/2022
17.01.2022
Zarejestrowanie zmian statutu
Raport 3/2022
13.01.2022
Wyrok oddalający powództwo akcjonariusza dotyczącego stwierdzenia nieważności uchwał ZWZA
Raport 2/2022
12.01.2022
Informacja nt. zakresu stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
Raport 1/2022
12.01.2022
Terminy przekazywania raportów okresowych przez Emitenta w 2022 roku