Powrót Powrót
Podpisanie umowy inwestycyjnej z InPost Finanse Sp. z o.o.

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 21.03.2012 podpisał umowę inwestycją z InPost Finanse Sp. z o.o. należącą do grupy Integer.pl, dotyczącą Spółki zależnej ProfesKasa S.A. rozpoczynającej działalność na rynku mikropłatności.

Zgodnie z podpisaną umową InPost Finanse Sp. z o.o. obejmie 200.000 akcji serii C spółki ProfesKasa, po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej, czyli 0,50 PLN za jedną akcję. W zamian za objęcie akcji serii C InPost Finanse Sp. z o.o. zobowiązuje się, iż do końca września spółka ProfesKasa podpisze z agentami nie mniej niż 300 umów agencyjnych lub pozyska 500 punktów przyjmowania płatności. Agenci współpracujący z ProfesKasa dodatkowo otrzymają możliwość sprzedaży produktów finansowych SMS Kredyt oraz usług pocztowych oferowanych przez InPost.

SMS Kredyt Holding S.A. będzie posiadał w ProfesKasa S.A. 50% akcji, InPost Finanse Sp. z o.o. zaś 25%. Pozostałe akcje ProfesKasa zostaną objęte przez inwestorów w ofercie prywatnej. Po zamknięciu oferty prywatnej, w której spółka zamierza pozyskać do 2,5 mln PLN, Zarząd ProfesKasa będzie ubiegać się o dopuszczenie akcji do obrotu na NewConnect. Autoryzowanym Doradcą Spółki będzie PROFESCAPITAL Sp. z o.o. Akcje posiadane przez SMS Kredyt Holding S.A. oraz InPost Finanse Sp. z o.o. będą objęte zakazem sprzedaży przez okres 12 miesięcy od dnia wprowadzenia do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu