Powrót Powrót
Treść uchwał podjętych na ZWZA SMS Kredyt Holding S.A. 29 czerwca 2012 r.

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. (dalej: "Spółka"), podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się 29 czerwca 2012 r.

Podstawa prawna : Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 w zw. z § 6 ust. 7 Załącznika Nr 3 "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu