Powrót Powrót
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2012 roku - Korekta raportu 25/2012

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w raporcie bieżącym EBI nr 25/2011 z dnia 3 czerwca 2012 r. dotyczącym zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2012 roku, w wyniku omyłki pisarskiej zostały opublikowane błędne daty:
- W punkcie 1, dotyczącym terminu zgłoszenia Zarządowi Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustalono dzień 07.06.2012 r.
Data ta ulega zmianie na 08.06.2012 r.
- W punkcie 7, ustalono dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na 12.06.2012 r.
Data ta ulega zmianie na 13.06.2012 r.
- W punkcie 8, dotyczącym prawa uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu określono okres złożenia żądania o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na 03.06.2012 r. - 13.06.2012 r.
Termin ten ulega zmianie na 03.06.2012 r. - 14.06.2012 r.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki w niniejszym załączeniu do raportu przekazuje skorygowaną pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Treści pozostałych dokumentów opublikowanych raportem bieżącym nr 25/2012 nie uległy zmianie.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu