Powrót Powrót
Podpisanie aneksu do umowy kredytowej

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Spółka") informuje, iż 26 czerwca 2012 r. spółka zależna SMS Kredyt Sp. z o.o. podpisała aneks do umowy kredytu odnawialnego z Alior Bank S.A. ("Bank"). Na mocy zawartego aneksu Bank zwiększył kwotę kredytu z 6.000.000 PLN do 12.000.000 PLN. Kredyt częściowo zostanie zabezpieczony kaucją złożoną przez Spółkę.

Środki pieniężne uzyskane dzięki zawartemu aneksowi do umowy kredytowej zostaną przeznaczone na finansowanie rosnącej sprzedaży pożyczek gotówkowych udzielanych przez spółkę zależną.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu