Powrót Powrót
Przydział obligacji serii E

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. informuje, że w związku z podjęciem Uchwały Zarządu nr 1 z 11 lipca 2012 r. w sprawie emisji obligacji serii E (raport bieżący nr 40/2012), na podstawie Uchwały Zarządu nr 1 z dnia 27 lipca 2012 r. dokonał przydziału rocznych, zwykłych, kuponowych, niezabezpieczonych obligacji serii E w liczbie 2.000 sztuk (dalej: Obligacje), o łącznej wartości 2.000.000 PLN. Cena emisyjna jednej obligacji jest równa wartości nominalnej i wynosi 1.000 PLN.

Oprocentowanie obligacji serii E jest stałe i wynosi 14% w skali roku. Kupon wypłacany jest kwartalnie. Termin wykupu Obligacji przypada na dzień 27.07.2013 r. Obligacje zostały objęte przez 23 inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 w związku z §3 ust. 2 pkt 16 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu