Powrót Powrót
Wypłata odsetek z obligacji serii A, B, C, D oraz E

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A (dalej: "Spółka") informuje, iż do 6 października 2012 r. dokonał wypłaty odsetek za III kwartał 2012 r. z tytułu wyemitowanych obligacji serii A, B, C, D oraz E.

Wartość wyemitowanych obligacji serii A wynosi 500.000 PLN, oprocentowanie jest stałe i wynosi 15% w skali roku, wypłacane co kwartał. Termin wykupu obligacji serii A przypada 4 listopada 2012 r. Obligacje serii A zostały objęte przez inwestora indywidualnego, o przydziale obligacji serii A Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 19/2011.

Wartość wyemitowanych obligacji serii B wynosi 2.000.000 PLN, oprocentowanie jest stałe i wynosi 15% w skali roku, wypłacane co kwartał. Termin wykupu obligacji serii B przypada 16 grudnia 2012 r. Obligacje serii B zostały objęte przez 17 inwestorów indywidualnych, o przydziale obligacji serii B Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 28/2011.

Wartość wyemitowanych obligacji serii C wynosi 700.000 PLN, oprocentowanie jest stałe i wynosi 14% w skali roku, wypłacane co kwartał. Termin wykupu obligacji serii C przypada 29 marca 2013 r. Obligacje serii C zostały objęte przez inwestora instytucjonalnego, o przydziale obligacji serii C Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 12/2012.

Wartość wyemitowanych obligacji serii D wynosi 1.100.000 PLN, oprocentowanie jest stałe i wynosi 14% w skali roku, wypłacane co kwartał. Termin wykupu obligacji serii D przypada 22 czerwca 2013 r. Obligacje serii D zostały objęte przez inwestorów indywidualnych, będących jednocześnie Członkami Rady Nadzorczej SMS Kredyt Holding S.A., o przydziale obligacji serii D Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 32/2012.

Wartość wyemitowanych obligacji serii E wynosi 2.000.000 PLN, oprocentowanie jest stałe i wynosi 14% w skali roku, wypłacane co kwartał. Termin wykupu obligacji serii E przypada 27 lipca 2013 r. Obligacje serii E zostały objęte przez 23 inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych, o przydziale obligacji serii E Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 43/2012.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu