Powrót Powrót
Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2012 roku

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2012, dotyczącego harmonogramu publikacji raportów okresowych, Zarząd SMS KREDYT HOLDING S.A. ("Emitent") informuje, że zmianie ulega termin publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2012 roku z dnia 8.05.2012 r. na dzień 14.05.2012 r. oraz za II kwartał z dnia 07.07.2012 r. na dzień 13.08.2012 r.
Pozostałe terminy przekazane raportem bieżącym EBI nr 2/2012 nie ulegają zmianie. Poniżej zaktualizowany harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2012.
14.05.2012 r. - Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2012 roku
06.06.2012 r. - Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2011 rok
13.08.2012 r. - Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2012 roku
07.11.2012 r. - Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2012 roku

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu