Powrót Powrót
Podpisanie znaczącej umowy z Fines Sp. z o.o.

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Spółka") informuje, iż 31 sierpnia 2012 r. spółka zależna, tj. SMS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt Spółka Komandytowo-Akcyjna (dawniej: "SMS Kredyt Sp. z o.o.", dalej: "SMS Kredyt") zawarła znaczącą umowę z Fines Sp. z o.o. ("Fines").

Przedmiotem podpisanej umowy jest wprowadzenie do sieci dystrybucyjnej Fines nowych produktów finansowych SMS Kredyt, tj. pożyczek w kwocie od 3 tys. PLN do 10 tys. PLN. Podpisana umowa jest efektem umowy z Grupą Ultimo, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 44/2012.
Przedmiotem podpisanej z Grupą Ultimo umowy jest nabywanie przez nią wierzytelności terminowych wynikających z pożyczek w kwocie od 3 tys. PLN do 10 tys. PLN

Zawarta umowa z Fines Sp. z o.o. ma istotny wpływ na przyszłe wyniki finansowe i jest zgodna zarówno ze strategią rozwoju sieci dystrybucji oraz oferty produktowej SMS Kredyt. Zarząd Spółki w najbliższym czasie zakłada podpisanie podobnych umów z kolejnymi sieciami, w których dystrybuowane są obecne produkty Grupy SMS Kredyt.

Podstawa Prawna: §3 ust. 2 pkt 2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu