Powrót Powrót
Zmiana struktury udziałowców w spółce zależnej SMS Kredyt Sp. z o.o. - objęcie udziałów przez FinCera TFI S.A. oraz spółkę zależ

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 27 kwietnia 2012 r. podpisał umowę ze spółką zależną SMS Invest Sp. z o.o. na sprzedaż 3 (słownie: trzech) udziałów w spółce zależnej SMS Kredyt Sp. z o.o. Jednocześnie Spółka podpisała umowę na wniesienie aportem pozostałych 1.247 (słownie: tysiąc dwieście czterdzieści siedem) udziałów do spółki zależnej Eroniada Limited z siedzibą na Cyprze, które następnie zostały wniesione do FinCrea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w ramach objęcia oferty nabycia certyfikatów.

Powyższe działanie jest konsekwencją realizacji długoterminowej strategii rozwoju i efektem optymalizacji struktury grupy SMS Kredyt. O przyjętej strategii informowano raportem bieżącym nr 17/2012.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu