Powrót Powrót
Wypłata odsetek z obligacji serii A i B

W dniu 5 kwietnia 2012 roku SMS Kredyt Holding S.A. dokonał wypłaty odsetek za I kwartał 2012 roku z tytułu wyemitowanych obligacji serii A i B.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Michał Stanioch - Członek Zarządu
  • Tomasz Bałandziuk - Członek Zarządu