Raporty roczne

Raport 1/2012
Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2012 rok.

Raporty kwartalne

Raport 4/2012
Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za IV kwartał 2012 roku.
Raport 3/2012
Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za III kwartał 2012 roku
Raport 2/2012
Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za II kwartał 2012 roku
Raport 1/2012
Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za I kwartał 2012 roku