Powrót Powrót
Emisja i przydział obligacji serii M

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż 28 grudnia 2012 r. na podstawie zgody wyrażonej przez Radę Nadzorczą Emitenta, podjął Uchwałę Zarządu nr 1 z dnia 28 grudnia 2012 r. (dalej: Uchwała) w sprawie emisji dwuletnich, zwykłych, kuponowych, niezabezpieczonych obligacji serii M o łącznej wartości 500.000 PLN. Oprocentowanie Obligacji jest stałe i wynosi 14% w skali roku, termin wykupu przypada 28 grudnia 2014 r. Celem emisji jest sfinansowanie bieżącej działalności Grupy Emitenta. Ponadto Emitent informuje, iż 28 grudnia 2012 r. dokonał przydziału Obligacji. Obligacja została objęta przez inwestora indywidualnego.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu