Powrót Powrót
Przydział obligacji serii C

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. informuje, że na podstawie uchwały zarządu nr 1 z dnia 28 marca 2012 w sprawie emisji obligacji serii C (raport bieżący nr 11/2012) w dniu 29 marca 2012 r. dokonał przydziału rocznych, zwykłych, kuponowych, niezabezpieczonych obligacji serii C w ilości 700 sztuk o łącznej wartości 0,7 mln PLN. Nominał jednej obligacji wyniósł 1.000 PLN i był równy cenie emisyjnej.
Oprocentowanie obligacji serii C jest stałe i wynosi 14% w skali roku. Kupon wypłacany jest kwartalnie. Terminem wykupu obligacji jest dzień 29.03.2013 roku. Obligacje zostały objęte przez jednego inwestora instytucjonalnego.

Podstawa prawna: §3 ust.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu