Powrót Powrót
płata odsetek z obligacji serii A, B i C

Zarząd SMS Kredyt Holding (dalej: "Spółka") informuje, iż do 6 lipca 2012 r. dokonał wypłaty odsetek za II kwartał 2012 r. z tytułu wyemitowanych obligacji serii A, B i C.

Wartość wyemitowanych obligacji serii A wynosi 500.000 PLN, oprocentowanie jest stałe i wynosi 15% w skali roku, wypłacane co kwartał. Termin wykupu obligacji serii A przypada 4 listopada 2012 r. Obligacje serii A zostały objęte przez inwestora indywidualnego, o przydziale obligacji serii A Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 19/2011.

Wartość wyemitowanych obligacji serii B wynosi 2.000.000 PLN, oprocentowanie jest stałe i wynosi 15% w skali roku, wypłacane co kwartał. Termin wykupu obligacji serii B przypada 16 grudnia 2012 r. Obligacje serii B zostały objęte przez 17 inwestorów indywidualnych, o przydziale obligacji serii B Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 28/2011.

Wartość wyemitowanych obligacji serii C wynosi 700.000 PLN, oprocentowanie jest stałe i wynosi 14% w skali roku, wypłacane co kwartał. Termin wykupu obligacji serii C przypada 29 marca 2013 r. Obligacje serii C zostały objęte przez inwestora instytucjonalnego, o przydziale obligacji serii C Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 12/2012.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu