Powrót Powrót
Zakup spółki cypryjskiej Eroniada Limited

SMS Kredyt Holding S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż dnia 16 kwietnia 2012 r., podpisana została umowa zakupu spółki Eroniada Limited, zarejestrowanej zgodnie z prawem cypryjskim, o kapitale 1.000 EURO. Nabycie spółki Eroniada Limited jest kolejnym etapem optymalizacji struktury grupy SMS Kredyt, o której Spółka pisała w raporcie bieżącym nr 17/2012.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu