Powrót Powrót
Treść proponowanych zmian w statucie Spółki zgodnie projektami uchwał na ZWZA planowanego na dzień 29.06.2012 r.

Zgodnie z projektami uchwał opublikowanymi raportem bieżącym nr 25/2012 z dnia 03.06.2012 r. Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. (dalej: Spółka, Emitent) działając na podstawie art. 393 pkt. 1 K.S.H. rekomenduje przyjęcie zmian w statucie Emitenta.

Treść rekomendowanych zmian w statucie Spółki znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu