Powrót Powrót
Przydział obligacji serii J

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. informuje, że w związku z podjęciem Uchwały Zarządu nr 1 z 17 grudnia 2012 r. w sprawie emisji obligacji serii J (raport bieżący nr 61/2012), na podstawie Uchwały Zarządu nr 1 z dnia 19 listopada 2012 r. dokonał przydziału rocznych, zwykłych, kuponowych, niezabezpieczonych obligacji serii J w liczbie 1.385 sztuk (dalej: Obligacje), o łącznej wartości 1.385.000 PLN. Cena emisyjna jednej Obligacji jest równa wartości nominalnej i wynosi 1.000 PLN.

Oprocentowanie Obligacji serii J jest stałe i wynosi 14% w skali roku. Kupon wypłacany jest kwartalnie. Termin wykupu Obligacji przypada na dzień 17 grudnia 2013 r. Obligacje zostały objęte przez 8 inwestorów.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 w związku z §3 ust. 2 pkt 16 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu