Powrót Powrót
Aktualizacja oświadczenia dotyczącego "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect"

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje o aktualizacji oświadczenia ws. niestosowania wybranych zasad dobrych praktyk na rynku NewConnect publikowanego dnia 23.12.2011 raportem bieżącym nr 29/2011.

Po dokonaniu stosownych analiz, Zarząd Emitenta podjął decyzję o wyłączeniu praktyki określonej w pkt. 1. "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect" dotyczącej umożliwienia transmitowania obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestracji przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej. W opinii Zarządu Emitenta, nakłady finansowe poniesione na transmisję internetową lub rejestrację przebiegu obrad są niewspółmiernie wysokie w stosunku do korzyści wynikających z zastosowaniem zasady w całości.

Ponadto wyłączeniu podlega praktyka określona w pkt. 16. "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect" dotycząca publikacji raportów miesięcznych. W opinii Zarządu należyte wykonywanie obowiązków informacyjnych (publikacja informacji na stronach internetowych Spółki, NewConnect) jest wystarczające do miesięcznego informowania o działaniach Spółki.

W załączeniu Emitent przekazuje zaktualizowane oświadczenie zawierające pełny zestaw praktyk, których nie będzie przestrzegał wraz z uzasadnieniem.

Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu