Powrót Powrót
Sprzedaż wybranego portfela pożyczek

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu wczorajszym tj. 6 grudnia 2012 spółka zależna SMS Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt S.K.A. (dawniej SMS Kredyt Sp. z o.o.) dokonała sprzedaży portfela pożyczek udzielonych w 2012 roku na rzecz Pro Collect Sp. z o.o. należącej do Grupy Ultimo. Sprzedaż portfela jest zgodna z podpisaną wcześniej umową, o której poinformowano raportem bieżącym nr 44/2012.

Realizacja przedmiotu umowy z Grupą Ultimo stanowi element strategii rozwoju Grupy SMS Kredyt. Sprzedaż portfela wierzytelności do Pro Collect Sp. z o.o. jest kolejnym elementem w zakresie rozwoju sekurytyzacji w Grupie SMS kredyt.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu