Kalendarium Inwestora

Przekazywanie przez Emitenta raportów okresowych w 2023 roku będzie się odbywało w następujących terminach:

  • 21.03.2023 - raport roczny za 2022 rok;
  • 15.05.2023 - raport kwartalny za I kwartał 2023 roku;
  • 14.08.2023 - raport kwartalny za II kwartał 2023 roku;
  • 14.11.2023 - raport kwartalny za III kwartał 2023 roku.


W oparciu o § 6 ust. 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO Emitent nie przewiduje publikacji raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2021 roku.

 

Emitent informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego na zasadach określonych w § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

 

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO