Powrót Powrót
Przydział obligacji serii G

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. informuje, że w związku z podjęciem Uchwały Zarządu nr 1 z 28 sierpnia 2012 r. w sprawie emisji obligacji serii G (raport bieżący nr 48/2012), na podstawie Uchwały Zarządu nr 1 z dnia 28 września 2012 r. dokonał przydziału dwuletnich, zwykłych, kuponowych, niezabezpieczonych obligacji serii G w liczbie 1.927 sztuk (dalej: Obligacje), o łącznej wartości 1.927.000 PLN. Cena emisyjna jednej obligacji jest równa wartości nominalnej i wynosi 1.000 PLN.

Oprocentowanie obligacji serii G jest stałe i wynosi 14% w skali roku. Kupon wypłacany jest kwartalnie. Termin wykupu Obligacji przypada na dzień 28 września 2014 r. Obligacje zostały objęte przez 16 inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 w związku z §3 ust. 2 pkt 16 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu