Powrót Powrót
Założenie Spółki Zakupy Ratalne

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 10 kwietnia 2012 r. powołał razem ze spółką SMS Invest Sp. z o.o. nową spółkę SMS Invest sp. z o.o. Zakupy Ratalne S.K.A. Powołanie spółki Zakupy Ratalne związane jest z wejściem Grupy SMS Kredyt na rynek produktów ratalnych. Grupa planuje uruchomienie działalności operacyjnej do końca drugiego kwartału 2012 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu