Powrót Powrót
Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2012.

Zarząd SMS KREDYT HOLDING S.A. informuje o terminach publikacji raportów okresowych w roku 2012:

13.02.2012 r. - Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2011 roku
08.05.2012 r. - Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2012 roku
06.06.2012 r. - Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2011 rok
07.07.2012 r. - Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2012 roku
07.11.2012 r. - Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2012 roku

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu