Powrót Powrót
Osiągnięcie rekordowego poziomu wartości udzielonych pożyczek w maju 2012 r.

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Emitent") informuje, iż Spółka zależna SMS Kredyt Sp. z o.o. odnotowała rekordową wartość udzielonych pożyczek w maju 2012 r., przekraczając kwotę 2 mln zł. Wzrost sprzedaży w porównaniu do miesiąca kwietnia 2012 roku przekroczył 12%, a w porównaniu do miesiąca maja 2011 roku, był wyższy o ponad 160%.

Zarząd Emitenta spodziewa się dalszych wzrostów sprzedaży w najbliższych miesiącach, co jest efektem realizacji przyjętej strategii dywersyfikacji oferty produktowej oraz rozwoju sieci dystrybucji, zakładającej zwiększenie liczby punktów sprzedaży poprzez nawiązywanie współpracy z nowymi kontrahentami.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu