Powrót Powrót
Osiągnięcie rekordowego poziomu wartości udzielonych pożyczek w czerwcu 2012 r.

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Emitent") informuje, iż spółka zależna SMS Kredyt Sp. z o.o. odnotowała rekordową wartość udzielonych pożyczek w czerwcu 2012 r.,sprzedając pożyczki za kwotę 2,25 mln PLN. Kwota ta przewyższa dotychczasowy najwyższy poziom osiągnięty w maju 2012 r., o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 28/2012.

W porównaniu do maja 2012 r. wzrost sprzedaży wynosi 6,6%, natomiast w stosunku do analogicznego okresu w 2011 r. wartość udzielonych pożyczek wzrosła o 161,2%.

Zarząd Emitenta spodziewa się dalszych wzrostów sprzedaży w najbliższych miesiącach, co jest efektem realizacji przyjętej strategii dywersyfikacji oferty produktowej oraz rozwoju sieci dystrybucji, zakładającej zwiększenie liczby punktów sprzedaży poprzez nawiązywanie współpracy z nowymi kontrahentami.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu