Powrót Powrót
Nowe prognozy SMS Kredyt Holding S.A.

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości prognozę skonsolidowanych wyników finansowych na lata 2012 - 2013. Prognozy stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu