Powrót Powrót
Podpisanie umowy z Pro Collect Sp. z o.o. należącą do Grupy Ultimo

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż 1 sierpnia 2012 r. jego spółka zależna, tj. SMS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt Spółka Komandytowo-Akcyjna (dawniej: SMS Kredyt Sp. z o.o.) (dalej: SMS Kredyt) zawarła umowę ze spółką Pro Collect Sp. z o.o. (dalej: Pro Collect) zajmującą się skupem wierzytelności i należącą do Grupy Ultimo.

Przedmiotem podpisanej umowy jest nabywanie przez Grupę ULTIMO wierzytelności terminowych wynikających z pożyczek w kwocie od 3 do 10 tys. PLN udzielonych przez SMS Kredyt. Współpraca pozwoli na zaoferowanie klientom Grupy SMS pożyczek na kwotę od 3 do 10 tys. PLN, o okresie spłaty do 3 lat. Emitent planuje zaoferować nowe pożyczki od końca sierpnia br. oraz szacuje, iż do końca roku wartość udzielonych w ten sposób pożyczek osiągnie wolumen kilku milionów złotych miesięcznie.

Rozpoczęcie współpracy z Grupą ULTIMO jest elementem realizowanej strategii Emitenta. Prognozy wyników przedstawione w raporcie nr 30/2012 uwzględniały przychody wynikające z podpisania niniejszej umowy.

Podstawa Prawna: §3 ust. 2 pkt 2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu