Powrót Powrót
Zmiana prognoz finansowych

W związku z wczesnym stadium realizacji obecnych projektów zakomunikowanych w ramach raportów bieżących (Raport bieżący nr 16/2012 i 17/2012), Spółka w chwili obecnej nie jest w stanienie rzetelnie oszacować ich wpływu na prognozy wyniku finansowego na lata 2012-2013. W związku z tym Spółka odwołuje prognozy finansowe na lata 2012-2013 zaprezentowane w raporcie bieżącym nr 14/2012.

W raz z raportem rocznym, którego termin publikacji przewidziany jest na 6 czerwca 2012 r. Spółka upubliczni skorygowane prognozy finansowe na lata 2012-2013, obejmujące wpływ obecnie prowadzonych projektów na wyniki Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 15 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu