Raport 34/2023
20.12.2023
Zawarcie aneksu do umowy nabycia udziałów
Raport 33/2023
12.12.2023
Uzupełnienie raportu nr 32/2023
Raport 32/2023
12.12.2023
Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przez Spółkę zależną
Raport 31/2023
30.11.2023
Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
Raport 30/2023
29.11.2023
Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
Raport 29/2023
09.11.2023
Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
Raport 28/2023
06.11.2023
Wykreślenie zastawu na akcjach spółki zależnej
Raport 27/2023
02.11.2023
Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
Raport 26/2023
27.10.2023
Wykreślenie zastawu na akcjach spółki zależnej
Raport 25/2023
06.10.2023
Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
Raport 24/2023
29.09.2023
Spłata pożyczki
Raport 23/2023
19.09.2023
Zawarcie umowy objęcia akcji i zakończenie emisji
Raport 22/2023
11.09.2023
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 11 września 2023 r.
Raport 21/2023
11.09.2023
Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału
Raport 19/2023
03.08.2023
Przekroczenie wskaźnika zadłużenia
Raport 18/2023
10.07.2023
Zawarcie umowy objęcia akcji i zakończenie subskrypcji akcji
raport 17/2023
30.06.2023
Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
Raport 16/2023
26.06.2023
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 26 czerwca 2023 r.
Raport 15/2023
26.06.2023
Podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego i zmiany statutu
Raport 13/2023
29.05.2023
Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
Raport 12/2023
25.05.2023
Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
Raport 11/2023
25.05.2023
Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
Raport 10/23
11.05.2023
Złożenie wniosku o wykreślenie spółek zależnych z rejestru instytucji pożyczkowych
Raport 9/2023
31.03.2023
Zakończenie subskrypcji
Raport 8/2023
27.03.2023
Zawarcie umowy objęcia akcji
Raport 7/2023
22.03.2022
Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie ESPI nr 6/2023
Raport 6/2023
22.03.2023
Podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego i zmiany statutu
Raport 5/2023
21.03.2023
Przekroczenie wskaźnika zadłużenia
Raport 4/2023
10.03.2023
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 10 marca 2023 r.
Raport 3/2023
10.02.2023
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
Raport 2/2023
01.02.2023
Zawarcie umowy inwestycyjnej oraz umowy objęcia akcji
Raport 1/2023
01.02.2023
Zawarcie aneksu do umowy nabycia udziałów oraz przyjęcie oświadczenia zwolnienia z długu
Raport 56/2022
30.12.2022
Zawarcie ankesów do umów