Raport 13/2023
29.05.2023
Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
Raport 12/2023
25.05.2023
Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
Raport 11/2023
25.05.2023
Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
Raport 10/23
11.05.2023
Złożenie wniosku o wykreślenie spółek zależnych z rejestru instytucji pożyczkowych
Raport 9/2023
31.03.2023
Zakończenie subskrypcji
Raport 8/2023
27.03.2023
Zawarcie umowy objęcia akcji
Raport 7/2023
22.03.2022
Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie ESPI nr 6/2023
Raport 6/2023
22.03.2023
Podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego i zmiany statutu
Raport 5/2023
21.03.2023
Przekroczenie wskaźnika zadłużenia
Raport 4/2023
10.03.2023
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 10 marca 2023 r.
Raport 3/2023
10.02.2023
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
Raport 2/2023
01.02.2023
Zawarcie umowy inwestycyjnej oraz umowy objęcia akcji
Raport 1/2023
01.02.2023
Zawarcie aneksu do umowy nabycia udziałów oraz przyjęcie oświadczenia zwolnienia z długu
Raport 56/2022
30.12.2022
Zawarcie ankesów do umów