Powrót Powrót
Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przez Spółkę zależną
12.12.2023

Zarząd Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu _Emitent_, podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 12 grudnia 2023 roku powziął wiedzę o złożeniu przez spółkę Payment Technology sp. z o.o. z siedzibą w Gdynii - spółkę, w której Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym _Spółka Zależna_ w dniu 11 grudnia 2023 roku, w Sądzie Rejonowym w Gdańsk - Północ VI Wydziale Gospodarczym, wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki Zależnej.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Mar- Informacja poufna

Prezes zarządu - Jarosław Olejarz