Powrót Powrót
Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
09.11.2023

Zarząd Femion Technology S.A. "Emitent" niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości otrzymanie od Pana Bartosza Weyny zawiadomienia o zmniejszeniu posiadanego udziału w kapitale akcyjnym Emitenta w związku z zarejestrowaniem podwyższeniem kapitału.

Zawiadomienie BW

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Prezes zarządu - Jarosław Olejarz