Powrót Powrót
Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie ESPI nr 6/2023
22.03.2022

Zarząd Femion Technology S.A. _"Spółka"_ informuje, że w opublikowanym w dniu 22 marca 2023 r. raporcie ESPI nr 6/2023 w treści raportu nastąpiła oczywista omyłka pisarska odnosząca się do daty podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki. W raporcie wskazano, że uchwała została podjęta przez Zarząd Spółki w dniu 23 marca 2023 r., podczas gdy prawidłowa data to dzień 22 marca 2023 roku. W pozostałym zakresie treść raportu nie ulega zmianie.

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Jarosław Olejarz - Prezes zarządu